ALTERNATIVMEDICINSKA TERAPIER


Alternativa terapier av olika slag har funnits och använts långt innan den konventionella vården kom. Vi är alla unika individer med olika medfödda svagheter och styrkor. Vi arbetar därför utefter dessa unika behov och skräddarsyr individuella behandlingsprogam.

Vi på Arameshy arbetar utefter ett holistiskt synsätt där vi tar hänsyn till både din fysiska, själsliga och mentala kropp. Blockeringar eller obalanser i dessa kroppar resulterar i olika sjukdomar.  Genom att behandla dessa störningar kan man bringa kroppen i balans igen och därigenom uppnå optimal hälsa.

Vi utför diagnostisering och terapier inom följande områden:

  1. ZONTERAPI / ANSIKTSZONTERAPI

  2. NATURTERAPI


  1. KINESIOLOGI

  2. LYMFDRÄNAGE

Är du osäker på om detta kan vara något för dig. Alternativmedicinska Terapier kan hjälpa eller lindra en rad vanliga åkommor. Läs mer på vår länk: Hur kan vi hjälpa?


Tillbaka till huvudmeny